Kalwaria Zebrzydowska
organy na terenie całego sanktuarium

opracowanie: o. Julian Mieczysław Śmierciak OFM

  SPECYFIKA MIEJSCA-MAPA ORGANÓW  ,  ORGANY W BAZYLICE (małe i wielkie) 
ORGANY W KAPLICACH -
III Upadek, Grób M.B., Wieczernik, Domek M.B., Ukrzyżowanie, Piłat i inne, English Summary


"Organy słowicze"[64] w kościele Domku Matki Bożej  

 Czas budowy kościoła – lata 1612-14  z fundacji Mikołaja Zebrzydowskiego[65] 
Czas budowy organów
– 1807 r.[66] 
Budowniczy: instrumentu
– Jakub Stankiewicz z Zatora, prospektu – br. Jan Nepomucen Tuliński. 

Obecnie nieczynne

Dzieje organów – Reparacji dokonali: Jan Długi z Nowego Targu w 1860 r. oraz Aleksander Żebrowski w 1903 r.[67] Nie było rekonstrukcji. W niezmienionej formie przetrwał także prospekt, co potwierdzają liczne napisy pamiątkowe pielgrzymów od 1813 r. 
Stan zachowania
– Pozostał tylko prospekt i wiatrownica z trakturą. Brak wszystkich piszczałek. 
Opis zewnętrzny
– Instrument usytuowany na drewnianym chórze, nad wejściem od strony wschodniej. Szafa organowa marmoryzowana w kolorze zielonym. Wymiary szafy: 350 x 160 x 90 cm. Prospekt barokowo-klasycystyczny, architektoniczny, jednosekcyjny, 5-osiowy, trójwieżyczkowy. Zdobiony dekoracją snycerską, detale złocone. 
Opis techniczny
- Traktura mechaniczna, wiatrownica klapowo-zasuwowa na 6 głosów. Stół gry wbudowany w lewy bok szafy organowej. Jeden manuał, bez pedału. Zakres klawiatury E-c3 (z krótką oktawą). Dwa miechy klinowe (100x32). Kalikowanie ręczne. 
Dyspozycja
– pod manubriami można odczytać nazwy tylko 3 głosów: 

 

prospekt

Major
8’

Minor
4’

?

?

?

 Principal
4’


Przypisy

[64] Tak określali je pielgrzymi  ze względy na wysokie i subtelne brzmienie.

[65] Por. H. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska, s. 71.

[66] Napis na kartce w wiatrownicy: „Z pilnem staraniem tutejszego konwentu zrobiony ten pozytyw od Jakuba Stankiewicza, organmistrza, mieszczanina zatorskiego w roku 1807 D: 22 junii”. 

[67] APB: Rkps IV-a-1, s. 347;  Fasc. IV-g-1, Księga reparacji..., rok 1903.