Kalwaria Zebrzydowska
organy na terenie całego sanktuarium

opracowanie: o. Julian Mieczysław Śmierciak OFM

  SPECYFIKA MIEJSCA-MAPA ORGANÓW  ,  ORGANY W BAZYLICE (małe i wielkie) 
ORGANY W KAPLICACH -
III Upadek, Grób M.B., Wieczernik, Domek M.B., Ukrzyżowanie, Piłat i inne, English Summary


Organy w kościele Ukrzyżowania  

Czas budowy kościoła – 1600 r. z fundacji Mikołaja Zebrzydowskiego. Rozbudowany w 1623 przez Jana Zebrzydowskiego. 
Czas budowy organów
– pierwsze po 1623 r.[68] obecne z 1902 r.[69] 
Budowniczy
(obecnych): Aleksander Żebrowski ze Lwowa.  

Dzieje obydwu organów – Pierwsze organy określane są w inwentarzach jako „Organum parvum vulgo positivum”. Wszelkie informacje dotyczą jedynie ich istnienia oraz reparacji przez Jana Długiego w 1860 r.[70] Restauracje obecnych organów przeprowadzano w latach: 1905, 1916, 1972, 1992.[71] W 1999 r. prospekt przemalowano. 
Stan zachowania
– dobry 
Opis zewnętrzny
– Instrument usytuowany na drewnianym chórze[72], po lewej stronie od wejścia do kościoła. Szafa organowa pokryta błękitno-czerwoną marmoryzacją, korespondującą z balustradą chóru. Prospekt neoklasycystyczny, architektoniczny, jednosekcyjny, trójosiowy. Oszczędnie zdobiony dekoracją snycerską. 
Opis techniczny
- Traktura mechaniczna, wiatrownica stożkowa 6- głosowa. Stół gry wbudowany z prawej strony szafy organowej. Jeden Manuał i Pedał. Zakres klawiatur: Manuał C-c4, Pedał C1-C. Jeden miech pływakowy. Kalikowanie ręczne i napęd elektryczny. 
Dyspozycja
– wg kolejności manubriów od lewej (na wiatrownicy od prospektu): 

Manuał

Pedał

Principal
4’

Kwinta[73],
11/3

Flauto minor 
4’

Gamba
8’

Amabilis
8’

Subbas
16’


Przypisy

[68] Ufundował je Jan Zebrzydowski po rozbudowie kościoła w 1623 r  Por. H. Wyczawski,  Kalwaria Zebrzydowska, s. 84.

[69] APB: Rkps RGP-k-59, k.182; APB: Rkps IV-g-1, Księga reparacji klasztoru...”.

[70] APB: Fasc. IV-g-7, Inwentarze..., s. 84,  108, 173, 327; Fasc. IV-h-5, s. 276; Rkps IV-a-1, s. 347.

[71] APB: Fasc. IV-g-1, na luźnej kartce;  AKK: Rkps, Kronika klasztoru..., T.5, s.58; T.7., s.285.

[72] Na chór prowadzą zewnętrzne, kamienne schody istniejące już od 1623 r.

[73] Dodana zapewne później, o czym  świadczy inny napis, przyklejony na papierze.