Kalwaria Zebrzydowska
organy na terenie całego sanktuarium

opracowanie: o. Julian Mieczysław Śmierciak OFM

  SPECYFIKA MIEJSCA-MAPA ORGANÓW  ,  ORGANY W BAZYLICE (małe i wielkie) 
ORGANY W KAPLICACH -
III Upadek, Grób M.B., Wieczernik, Domek M.B., Ukrzyżowanie, Piłat i inne, English Summary


Organy w kaplicy Wieczernika  

 Czas budowy kościoła – lata 1612-14  z fundacji Mikołaja Zebrzydowskiego[59] 
Czas budowy organów
– przełom XVIII/XIX w.
[60] 
Budowniczy: instrumentu
– Jakub Stankiewicz z Zatora,
[61] prospektu – br. Jan Nepomucen Tuliński[62] 

Obecnie nieczynne 

Dzieje organów – Pierwsza informacja o restauracji dokonanej przez Stankiewicza pochodzi z początku XIX w.[63] Jan Długi z Nowego Targu remontuje je w roku 1859 lub 1860, następnie Aleksander Żebrowski w 1902. 
Stan zachowania
–Pozostał tylko prospekt z niekompletnymi ornamentami i bardzo zniszczoną wiatrownicą. Brak wszystkich piszczałek. 
Opis zewnętrzny
– Instrument usytuowany na drewnianym chórze, naprzeciw ołtarza. Szafa organowa w kolorze zielonym. Wymiary szafy: wys. ok. 350 cm, szer. 195 cm, gł. 100 cm. Prospekt barokowo-klasycystyczny, architektoniczny, jednosekcyjny, pięcioosiowy, trójwieżyczkowy. Zdobiony dekoracją snycerską, detale złocone. 
Opis techniczny
- Traktura mechaniczna, wiatrownica klapowo-zasuwowa na 6 głosów. Stół gry wbudowany w lewy bok szafy organowej. Jeden manuał, bez pedału. Zakres klawiatury E-c3 (z krótką oktawą). Dwa miechy klinowe. Kalikowanie ręczne. 
Dyspozycja
– było 6 głosów lecz brak jakichkolwiek napisów.


Przypisy


[59] Por. H. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska, s. 72.

[60] H. Wyczawski, Kalwaria ..., s. 72 pisze: „Od początku były w kaplicy nieduże organy. Na początku XIX w. wymieniono je na nowe”. Istnienia tutaj organów w XVII w. nie potwierdzają spisy inwentaryzacyjne z XVIII w. Za datowaniem ich na przełom XVIII/XIX w. przemawia argument, że na początku XIX w. już je remontowano.

[61] Nie ma bezpośredniej informacji o jego autorstwie jednak wiadomo, że wykonywał wtedy wszystkie prace organmistrzowskie w Kalwarii. Por. inne instrumenty.

[62] Por. E. Smulikowska, Prospekty organowe..., s. 71; Karty ODZ z 1974 i 1986 r.

[63] APB: Rkps IV-a-1, s. 300.