Kraków
organy w kościele oo. Bernardynów

opracowanie: o. Julian Mieczysław Śmierciak OFM

  Z HISTORII KOŚCIOŁA  ,  ORGANY NIE ZACHOWANE 
ORGANY WIELKIE - historia, opis-dyspozycja, zdjęcia, INNE, English, Strona klasztoru


      W historii kościoła Bernardynów w Krakowie odnotowano pięcioro organów. Z tej liczby 3 instrumenty nie zachowały się, jeden został przeniesiony do miejscowości Panki, a w kościele pozostały tylko jedne (wielkie). Organy były zlokalizowane na wielkim chórze kościoła oraz na chórze zakonnym za głównym ołtarzem. Używano również kilku fisharmonii ustawionych w kaplicy bł. Szymona z Lipnicy, w kaplicy klasztornej i na wielkim chórze. 

----------------------

Wszystkie informacje historyczne i instrumentoznawcze są uzyskane przez autora bezpośrednio ze źródeł archiwalnych klasztoru bernardynów w Krakowie (219 rękopisów i fascykułów) oraz na podstawie badań własnych instrumentu, przeprowadzonych w 2001 r. Świadomie nie uwzględniono błędnych informacji napotkanych w literaturze.