ORGANY

 Strona ta zawiera dopiero wstępny opis organów w Leżajsku, Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, jednak sukcesywnie będą dodawane informacje o organach we wszystkich innych kościołach bernardyńskich. Badania archiwalne i instrumentoznawcze zajmują bardzo dużo czasu. W miarę możliwości strony będą zawierać nie tylko historyczne i techniczne informacje o organach ale także sporo przykładów muzycznych na tych instrumentach, w wykonaniu znanych artystów (zob. Leżajsk).

Autorem opracowania jest o. Julian Mieczysław Śmierciak, do którego można kierować uwagi. 

Przygotowywana jest również obszerna Baza Danych nt. organów w Polsce, organmistrzów, publikacji i opracowań.
Oto przykład jak w zamiarze będzie wyglądać (wersja nie działająca!)