ORGANY

Wybierz dane organów, których poszukujesz (dla ułatwienia wpisz 1 literę alfabetu)

Miejscowość      Miejsce   

Województwo       Diecezja    

Wezwanie Kościoła

Organmistrz Czy uwzględnić organy, które reparował? 

Czas budowy: Rok     lub   przedział lat/wieków: Od - Do            

Styl ogólny      Styl prospektu 

Traktura:   Liczba klawiatur    Z pedałem ?             

Dyspozycja: Liczba głosów , zawierająca głos  o stopażu 

Stan zachowania:

                                 

ZASTOSOWNE NAZWY ZMIENNYCH  w  bazie ORGANÓW

Miejscowość – miasto
Miejsce – miejsce
Województwo – woj
Diecezja - diecezja
Wezwanie kościoła – wezwanie
Organmistrz – organmistrz
Rok budowy – rok
Przedział czasowy:    czas1   -   czas2
Styl ogólny – stylog
Styl prospektu – stylpro
Traktura – traktura
Liczba klawiatur – klawiatury
Z pedałem – pedal
Liczba głosów – liczba
zawierająca głos – glos
o stopażu – stopaz
Stan zachowania – stan