Tutaj będzie opis obsługi programu, np.

Po wybraniu interesującej nas tematyki (organy, organmistrzowie lub bibliografia) z prawej strony wybieramy właściwości, jakie mają spełniać szukane organy. Możemy np. szukać organów które: są w diecezji krakowskiej, w stylu barokowym i posiadają w dyspozycji głos 32'.  Po naciśnięciu SZUKAJ z lewej strony zostaną wyświetlone wszystkie organy, które spełniają te warunki. Teraz możemy nacisnąć z lewej strony na interesujących nas organach, a wówczas z prawej strony zostaną wyświetlone szczegółowe dane na temat tych organów: dane techniczne, historia, dyspozycja, zdjęcia, muzyka i dostępna bibliografia ewentualnie linki internetowe. 

Funkcje te jeszcze są wyłączone, ponieważ baza danych nie jest ukończona.